email +603-80008000
 Hebahan
Seluruh Jawatankuasa Persidangan Digital Sektor Awam (PDiSA) 2023 MAMPU dan Rakan Strategik MAMPU (KOPROTECH & PERJASA) merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak dan individu yang memberikan kerjasama dan sokongan secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan PDiSA 2023

Persidangan Digital Sektor Awam 2023

PENDIGITALAN PERKHIDMATAN AWAM : NADI KESEJAHTERAAN NEGARA

Persidangan Digital Sektor Awam (PDiSA) 2023 adalah program anjuran Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU). Program ini merupakan program yang dijenamakan semula daripada program Public Sector CIO Convex (PSCC) yang telah diadakan pada tahun 2016.

PDiSA 2023 merupakan persidangan yang melibatkan penyertaan inklusif pemimpin digital kerajaan serta rakan strategik dari pihak industri termasuk pakar tempatan. Selanjutnya...

AGENDA

Agenda Persidangan Digital Sektor Awam 2023

PEMBENTANG

Senarai Pembentang di dalam Persidangan Digital Sektor Awam 2023

Objektif

01

Percambahan Idea

Menyediakan platform bagi percambahan idea dan maklum balas untuk memantapkan peranan pemimpin digital secara cekap ke arah perkhidmatan Kerajaan yang berpaksikan rakyat

02

Kerajaan Digital

Mengarusperdanakan Kerajaan Digital dalam penyediaan perkhidmatan kerajaan dengan memberikan kefahaman kepada pemimpin digital

03

Amalan Terbaik

Berkongsi amalan terbaik peringkat global dan nasional yang boleh diadaptasi dalam pembangunan hala tuju, dasar dan pengurusan pemimpin digital


Bidang Fokus PDiSA 2023

Manusia

 • Pendigitalan Pemangkin Perkhidmatan Berpaksikan Rakyat (Digital First Citizen Focus)
 • Kepimpinan Digital (Digital Leadership)

Proses

 • Transformasi Digital (Digital Transformation)
 • Daya Tahan Digital (Digital Resilience)
 • Keupayaan Menjadi Pantas Dan Lancar (Agility)

Teknologi

 • Teknologi Memuncul (Emerging Technology)
 • Keselamatan Siber (Cybersecurity)

Data

 • Kepintaran Data (Data Intelligent)
 • Perkongsian Data (Data Sharing)
 • Tadbir Urus Data (Data Governance)
 • Data Terbuka (Open Data)

Pempamer PDiSA 2023

Agensi yang turut serta dalam Pameran di PDiSA 2023.

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), JPM

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), JPM

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia)

Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)

Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi (PACU), JPM

Awantec | Google

Sangfor

Fortinet

ManageEngine

Enfrasys

Gigamon

Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC)

Quandatics | Alibaba Cloud

HATI International

Arvia

Hewlett Packard Enterprise

Cybersolution Technologies Sdn. Bhd.

Strateq

LinkAxia

TM | GITN (TM One)

Huawei | Unique Central

Maxis

NetApp | Glocomp

Numa | Ingram | IBM

Maklumat Perhubungan

Maklumat lanjut, sila hubungi :

YBrs. Dr. Nor' Ashikin binti Ujang

03-88723110
Image

YBrs. Dr. Humairath binti K.M Abu Bakar

03-88725165
Image