email +603-80008000

Agensi yang turut serta di dalam Persidangan Digital Sektor Awam 2023.

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU), JPM

Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT)

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)

Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), JPM

Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM)

Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)

Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (PLANMalaysia)

Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT)

Unit Penyelarasan Lonjakan Prestasi (PACU), JPM

Awantec | Google

Sangfor

Fortinet

ManageEngine

Enfrasys

Gigamon

Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia (MDEC)

Quandatics | Alibaba Cloud

HATI International

Arvia

Hewlett Packard Enterprise

Cybersolution Technologies Sdn. Bhd.

Strateq

LinkAxia

TM | GITN (TM One)

Huawei | Unique Central

Maxis

NetApp | Glocomp

Numa | Ingram | IBM