email +603-80008000

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam portal ini.

Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) tidak akan bertanggungjawab di atas maklumat yang diperolehi dari laman-laman pihak ketiga yang tidak ada perjanjian kerjasama dengan pihak kami.